Στον Αέρα Τώρα

{rsform 25}

Εκδηλώσεις

‘Προσωπική Συμφωνία από 25/09/19 Κολοσσαίον’

‘Προσωπική Συμφωνία από 25/09/19 Κολοσσαίον’

...
‘Πήτερ Παν Θέατρο Αυλαία από 22/09/19’

‘Πήτερ Παν Θέατρο Αυλαία από 22/09/19’

...
‘Ρένα από 27 Σεπτεμβρίου Θέατρο Αριστοτέλειο’

‘Ρένα από 27 Σεπτεμβρίου Θέατρο Αριστοτέλειο’

...
Υπηρέτης δύο αφεντάδων από 05 Οκτωβρίου Βασιλικό Θέατρο

Υπηρέτης δύο αφεντάδων από 05 Οκτωβρίου Βασιλικό Θέατρο

...
Το θέατρο στο κόσμο:

...