Η Billie Eilish έκανε γυρίσματα για το carpool karaoke του James Corden

Στον Αέρα Τώρα

08:00 - 12:00 PLUS MORNING SHOW
08:00 - 12:00 GMT+03:00
{rsform 25}

Η Billie Eilish έκανε γυρίσματα για το carpool karaoke του James Corden

Η Billie Eilish έκανε γυρίσματα για το carpool karaoke του James Corden