14:00-16:00 Αντώνης Ζώκος

Στον Αέρα Τώρα

00:00 - 01:00 Junior Pappa
00:00 - 01:00 GMT+02:00
Junior Pappa
{rsform 25}

14:00-16:00 Αντώνης Ζώκος

14:00-16:00 Αντώνης Ζώκος
Ακούστε στις 14 : 00 - 16 : 00 GMT+02:00

  • Στο μικρόφωνο για 120 λεπτά ο Αντώνης Ζώκος έχει την ενημέρωση μέσα του αλλά και το ρυθμό και ανεβάζει τα μεσημέρια παίζοντας την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.