Σάββατο

Στον Αέρα Τώρα

{rsform 25}

Σάββατο

09:00- 12:00 Μαρία Μπούτσικα

09:00- 12:00 Μαρία Μπούτσικα

Listen at: 09 : 00 - 12 : 00 GMT+03:00
  • 09:00- 12:00 Μαρία Μπούτσικα
12:00- 15:00 Plus Top 30 με τον Γιώργο Χαριζάνη

12:00- 15:00 Plus Top 30 με τον Γιώργο Χαριζάνη

Listen at: 12 : 00 - 15 : 00 GMT+03:00
18:00-21:00 Ηλίας Βουλγαρόπουλος

18:00-21:00 Ηλίας Βουλγαρόπουλος

Listen at: 18 : 00 - 21 : 00 GMT+03:00
21:00 - 23:00 Mix The Hits (Αλέξανδρος Μαθάς)

21:00 - 23:00 Mix The Hits (Αλέξανδρος Μαθάς)

Listen at: 22 : 00 - 23 : 00 GMT+03:00
  • Mix The Hits (Αλέξανδρος Μαθάς)
23:00 - 00:00 Sergio T

23:00 - 00:00 Sergio T

Listen at: 23 : 00 - 00 : 00 GMT+03:00
  • Sergio T