Πέμπτη
{rsform 25}

Πέμπτη

WakeMeUp – Ηλίας Βουλγαρόπουλος & Αντιγο΄νη Σπανού καθημερινά 07.00

WakeMeUp – Ηλίας Βουλγαρόπουλος & Αντιγόνη Σπανού καθημερινά 07.00

Listen at: 07 : 00 - 08 : 00 GMT+03:00
PlusMorningShow – Αντώνης Ζώκος& Μαριάννα Καρέζη καθημερινά 08.00

PlusMorningShow – Αντώνης Ζώκος& Μαριάννα Καρέζη καθημερινά 08.00

Listen at: 08 : 00 - 12 : 00 GMT+03:00
Ελένη Κώτση καθημερινά 12.00

Ελένη Κώτση καθημερινά 12.00

Listen at: 12 : 00 - 14 : 00 GMT+03:00
Αλέξανδρος Λαμπρίδης καθημερινά 14.00

Αλέξανδρος Λαμπρίδης καθημερινά 14.00

Listen at: 14 : - 16 : GMT+03:00
 Εφη Μπακογλίδου 16:00

Εφη Μπακογλίδου 16:00

Listen at: 16 : 00 - 18 : 00 GMT+03:00
Mr Music Show Γιώργος Χαριζάνης καθημερινά 18.00 και Top 30 κάθε Σάββατο 12.00

Mr Music Show Γιώργος Χαριζάνης καθημερινά 18.00 και Top 30 κάθε Σάββατο 12.00

Listen at: 18 : 00 - 21 : 00 GMT+03:00